Seminārs "Kā intergēt angļu valodu Montesori sākumskolas darbā"

Kad: 2019. gada 15.jūnijs no plkst.15:30-17:00

Kur: Montesori sākumskola "Pētnieki" (Dzirnupes iela 3, Rīga)

Dalības maksa: 8 eiro (8 eiro +20% ja ar pārskaitījumu)


"Esmu Anita Danenberga, angļu valodas skolotāja Striķu sākumskolā kopš 2010.gada, absolvējusi Latvijas Universitāti, pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, angļu valodas skolotāja specialitātē.

Šobrīd apgūstu kursu North American Montessori center, kur iepazīstos ar valodas mācīšanas piedāvātajam metodēm un materiāliem 9-12 gadus veciem bērniem.

Montessori elementus stundās esmu ieviesusi jau no saviem mācīšanas pirmsākumiem, bet pēdējos divus gadus par elementiem ir kļuvušas tradicionālās mācīšanas metodes.

Angļu valodu bērni apgūst gan esot savā klases vidē, gan dažkārt atsevišķās grupiņās vai individuāli. Kopējās nodarbībās ir kāds konkrēts uzdevums, ko vēlamies iemācīties un paveikt. Katrā grupas telpā ir angļu valodas plaukts, kurā ir visi prezentētie materiāli un jebkurā brīdi bērni ar tiem var strādāt patstāvīgi.

Esmu gatava dalīties ar gūto pieredzi."

Pieteikties - info@petniekudarbnica.lv