Mūsu misija - sekmēt katra bērna intelektuālā un emocionālā potenciāla pilnīgu attīstību.
 
„Izcila skolotāja noslēpums ir prasme katra bērna inteliģenci uztvert kā auglīgu augsni, kurā skolotājs var iesēt mācīšanās sēklas, kas uzplauks zem bērna izdomas kvēlojošās saules. Skolotāja mērķis nav bērnam tikai kaut ko paskaidrot vai, vēl jo mazāk, likt iemācīties no galvas, skolotāja uzdevums ir saviļņot audzēkņa iztēli tā, lai atraisītu viņa attīstību, sasniedzot maksimālās bērna iespējas.” – Marija Montesori.
 

Iemācoties pareizas atbildes, var veiksmīgi pabeigt skolu. Iemācoties kā mācīties, var veiksmīgi dzīvot! Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem domāt, eksperimentēt, uzdod jautājumus un rast atbildes. Mēs gribam izaudzināt bērnus, kuri ir aktīvi, nosvērti un mērķtiecīgi, nevis vienkārši prot iemācīties kaut ko no galvas un vēlāk to aizmirst.

Pētnieku darbnīcas pirmsskola un sākumskola strādā pēc Marijas Montesorimetodes, kuras pamatā ir vienkāršs novērojums, ka visefektīvāk bērni iemācās aktīvi darbojoties un eksperimentējot. Katram bērnam ir savs mācīšanas temps un katram der savādāka pieeja. Mēs uzskatām, ka pedagogam jābūt radošam un elastīgam pielāgojoties katra bērna unikālajai personībai. Mēs ne tikai sniedzam bērnam zināšanas, bet arī sagatavojam viņu tālākai dzīvei.