Kāpēc mūsu Montessori kursi ir īpaši?

Montessori – un vairāk, kā tikai Montessori:

Montessori pedagoģijas filozofijas centrā ir bērns un viņa individualitāte. Tā ir viena no visplašāk atzītajām alternatīvajām mācību metodēm mūsdienu pasaulē.

Biberkor Montessori akadēmija piedāvā plaša satura kursus un praktiskas nodarbības, kas dod iespēju apgūt visus Montessori materiālu blokus.

Mūsu kursu pamatā ir plašs saturs, kas balstīts uz Starptautiskās Montessori asociācijas (AMI) programmas saturu.

Papildus kursa saturā ir iekļauti šādi aspekti:

-          Kursā ir integrēts ieskats svarīgākajos progresīvās izglītības pieejās.

-          Izglītības saturs ir pilnveidots balstoties uz mūsdienu pētījumiem par smadzeņu darbību un attīstības psiholoģiju.

-          Montessori pedagoģija nav īstenojamā bez kvalitatīvām attiecībām, tāpēc skolotāja lomai un domāšanas veidam ir atvēlēta liela nozīme.

-          Mūsu kursa metodoloģija atbilst mūsdienu skolu un bērnudārzu izglītības programmām.

-          Biberkor Montessori akadēmija ir vairāku starptautisku asociāciju un organizāciju biedrs: Montessori Landesverband Bayern (MLVB), Montessori Europe (ME) un Montessori Dachverband (MDD). Kursa noslēgumā Jūs saņemsiet starptautiski atzītu diplomu.

Tādā veidā mūsu kursi sniedz visaptverošu zināšanu bāzi darbam mūsdienu izglītības iestādēs, kas vēlas dzīvot atbilstoši 21. gadsimta izglītības prasībām.

Klauss Dīters Kauls (Claus-Dieter Kaul) un Karolīna Ābela (Carolina Abel) kopā ar savu pasniedzēju komandu ir atbildīgi par kursu vadību un izglītības kvalitāti.

Montessori kurss darbam ar 6 – 12 gadus veciem bērniem

Apmācības programmas pamatā ir AMI kurss pirmam un otram attīstības posmam. Tā ir papildināta ar citiem attīstošiem materiāliem no dažādām jomām.

Mūsu pieredzējušie pasniedzēji sniedz plašu pārskatu par bērnu psiholoģiju, pievēršot īpašu uzmanību tēmām, kas raksturīgas katram bērnu attīstības posmam.

Zināšanas par to, kā cilvēki mācās, kļūst aizvien dažādākas, atkal un atkal apstiprinot to, ko Montessori atzina jau pirms vairāk nekā simts gadiem. Sabiedrības pieprasījums pēc jaunas izglītības metodikas kļūst aizvien izteiktāks. Mācīšanās procesam jābūt holistiskam un patīkamam. Tā pamatā jābūt savstarpējais sadarbībai, zināšanām par smadzeņu darbību un integrētai pieejai.

Šajā kontekstā mūsu kursa dalībniekiem ir iespēja no jauna iemācīties kā mācīties. Tāpēc Biberkor Montessori akadēmija liek uzsvaru uz:

  • racionālās un emocionālās inteliģences attīstīšanu
  • radošuma un vizuāli-telpiskā jūtīguma stimulāciju
  • sensomotoro pieredzi
  • sociālo prasmju veidošanu
  • personīgo prasmju attīstību pielietojot sevis uztveri un pašreflekciju

Akadēmijas pasniedzēji nojauc šauras robežas starp dažādiem mācību priekšmetiem, demonstrējot ciešu saistību starp mācību priekšmetu saturu.

Kursa mācību process tiek organizēts loģiskos secīgos ciklos:

  • Montessori pedagoģijas teorija
  • Materiālu prezentācijas
  • Kursantu praktiskais darbs ar Montessori materiāliem
  • Pārrunas par apgūto vielu
  • Kursantu materiālu prezentācijas

Kursa sadaļas:

1.daļa: „Teorētiskais ievads”, tai skaitā garīgums, praktiskās dzīves un maņu trenēšanas vingrinājumi otrajā attīstības fāzē – 7 dienas
2.daļa: „Kosmiskā audzināšana” – 6 dienas
3.daļa: „Matemātika” – 7 dienas
4.daļa: „Valoda” un „Kopsavilkums – 4 dienas

Kursa beigās Jūs saņemsiet starptautiski atzītu diplomu.