6.kurss
Nodarbību datums Nodarbību tēma
9.-10.septembris (2016.g) Praktiskās   dzīves vingrinājumi
14.-15.oktobris Praktiskās   dzīves vingrinājumi
11.-12.novembris Praktiskās   dzīves vingrinājumi
10.decembris Praktiskās dzīves vingrinājumi
 27.-28.janvāris Maņu   trenēšanas vingrinājumi
 24.-25.februāris Maņu   trenēšanas vingrinājumi
 24.-25.marts Maņu   trenēšanas vingrinājumi
 28.-29.aprīlis Valodas   vingrinājumi
 26.-27.maijs Valodas   vingrinājumi
 25.-26.augusts Valodas   vingrinājumi
 29.-30.septembris Valodas   vingrinājumi 
 27.-28.oktobris Matemātikas   vingrinājumi
 24.-25.novembris Matemātikas   vingrinājumi
 15.-16.decembris Matemātikas   vingrinājumi
 12.-13.janvāris Matemātikas vingrinājumi
 9.-10.februāris Kultūras   vingrinājumi
 9.-10.marts Kultūras   vingrinājumi
 6.-7.aprīlis Kultūras   vingrinājumi
 11.-12.maijs Kultūras   vingrinājumi
 8.-9.jūnijs Eksāmens