7.kurss

nodarbību datums Nodarbību tēma
15.-16.septembris Praktiskās dzīves vingrinājumi
13.-14.oktobris Praktiskās dzīves vingrinājumi
10.-11.novembris Praktiskās dzīves vingrinājumi
8.decembris Praktiskās dzīves vingrinājumi
 19.-20.janvāris Maņu trenēšanas vingrinājumi
 23.-24.februāris Maņu trenēšanas vingrinājumi
 23.-24.marts Maņu trenēšanas/valodas vingrinājumi
 20.un 22.aprīlis

Valodas vingrinājumi

 

 18.-19.maijs

Valodas vingrinājumi

 

 1.-2.jūnijs

Valodas vingrinājumi

 

Matemātikas vingrinājumi
Matemātikas vingrinājumi
Matemātikas vingrinājumi
Matemātikas vingrinājumi
Matemātikas/Kultūras vingrinājumi

Kultūras vingrinājumi

 

Kultūras vingrinājumi

 

Kultūras vingrinājumi

 

Kultūras vingrinājumi

 

Eksāmens