9.kurss (2019/2020 un 2020/2021 mācību gads)

 

13.-14.septembris - ievadnodarbība

11.-12.oktobris - praktiskās dzīves nodarbības

8.-9.novembris - praktiskās dzīves nodarbības

6.-7.decembris - praktiskās dzīves nodarbības