9.kurss (2019/2020 un 2020/2021 mācību gads)

 

13.-14.septembris - ievadnodarbība

11.-12.oktobris - praktiskās dzīves nodarbības

8.-9.novembris - praktiskās dzīves nodarbības

6.-7.decembris - praktiskās dzīves nodarbības

17-18.janvāris - maņu trenēšanas vingrinājumi

14.-15.februāris - maņu trenēšanas vingrinājumi

13.-14.marts - maņu trenēšanas vingrinājumi

3.-4.aprīlis - valodas vingrinājumi

8.-9.maijs - valodas vingrinājumi

12.-13.jūnijs - valodas vingrinājumi