„Montesori pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 gadus veciem bērniem” 

(kursa programma ir saskaņota ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru 2019.gada 26.jūnijā, saskaņojuma Nr. RIIMC-19-137, programmas apjoms - 328 stundas) 

 Palīdzi man to izdarīt pašam”, - šie slavenie Marijas Montesori vārdi nebūt nav zaudējuši savu aktualitāti mūsdienās. Gluži otrādi! Marija Montesori veidoja savu metodi, vērojot bērnu un pielietojot iegūtās zināšanas savās skoliņās. Tāpēc viņas idejas turpina veiksmīgi pielietot bērnudārzos un skolās visā pasaulē. Ja esat vecāks, kam rūp sava bērna vispusīga attīstība, vai arī pedagogs, kurš vēlas iegūt jaunas zināšanas par efektīvu bērnu apmācību, respektējot viņu dabas dotās spējas – pievienojieties! Aicinām uz apmācības kursu „Montesori pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 gadus veciem bērniem”. Mācību laikā Jūs iegūsiet plašas zināšanas par Montesori metodes pielietošanu jaukta vecuma pirmsskolas izglītības grupā vai mājās.

Montesori pedagoģija

Montesori metode ir pedagoģiskā pieeja, kuras pamatā ir bērnu vajadzību vērošana visās fiziskās un psiholoģiskās attīstības stadijās. Metodes mērķis ir palīdzēt bērnam patstāvīgi paveikt iekšējās attīstības darbu, kas ir nepieciešams katram bērnam, lai izaugtu par pieaugušu cilvēku.” – dr.Mario Montesori (Marijas Montesori dēls) „Education for Human Development” (Izglītība cilvēka attīstībai).

Katrs bērns piedzimst ar dabas dotu spēju un vēlmi attīstīties. Pieaugušo uzdevums ir izveidot estētisku un attīstošu vidu ap bērnu un palīdzēt viņam pašam sevi attīstīt. Skolotāja galvenais uzdevums ir nevis mācīt, bet ievirzīt pareizā gultnē bērna dabīgo attīstības enerģiju. Tādējādi, Montesori metode veicina tādu rakstura īpašību attīstību bērnā, kas viņam palīdzēs izaugt par brīvu un funkcionāli neatkarīgu personību ar skaidru izpratni par apkārtējo pasauli un savu vietu tajā.

Montesori pedagoģija pasaulē

Savu pirmo bērnu skoliņu Marija Montesori (1870-1952) atver Romā 1907.gadā. Metode ātri iegūst atzinību un turpmākajos gados notiek pedagogu apmācības kursi gan Eiropā, gan citos kontinentos, viens pēc otra tiek atvērti Montesori bērnudārzi.

Montesori metode nav zaudējusi aktualitāti arī mūsdienās, un to piekritēju skaits turpina augt. Saskaņā ar Starptautiskās Montesori asociācijas (AMI) datiem Montesori metode tiek pielietota vairāk nekā 22,000 skolās 110 dažādās pasaules valstīs.

Kļūsti par Montesori pedagogu un palīdzi bērniem sasniegt viņu attīstības potenciāla virsotni!

Montesori pedagogs:
- ciena katra bērna personību un veicina viņa attīstību par neatkarīgu un sociāli atbildīgu būtni;
- veido grupā mierīgu, sakārtotu un pozitīvu atmosfēru, drošu un stimulējošu vidi, respektējot katra bērna attīstības līmeni;
- palīdz ikvienam bērnam attīstīties savā tempā, pakāpeniski atklājot individuālās spējas;
- pārzina Montesori materiālus, rāda un palīdz bērniem ar tiem strādāt.

„Izcila skolotāja noslēpums ir prasme katra bērna inteliģenci uztvert kā auglīgu augsni, kurā skolotājs var iesēt mācīšanas sēklas, kas uzplauks zem bērna izdomas kvēlojošās saules. Skolotāja mērķis ir nevis kaut ko paskaidrot bērnam vai, vēl jo mazāk, likt iemācīties no galvas, skolotāja uzdevums ir saviļņot audzēkņa iztēli tā, lai atraisītu viņa attīstību, sasniedzot maksimālās bērna iespējas.” – Marija Montesori.

Apmācības kursa lektori

Kursu vada:

Sandra Āzena – Montesori pirmsskolas un sākumskolas pedagoģe (AMI Starptautiskās Montesori Asociācijas diploms Montesori pirmsskolas pedagoģijā un Starptautiskais Montesori kurss sākumskolas pedagoģijā), daudzu gadu darba pieredze strādājot vienā no Zviedrijas lielākajām Montesori skolām, Gluntens Montessoriskola (Uppsala, Zviedrija) un Montesori sākumskolā "Pētnieki". Kopš 2010.gada Sandra lasa lekcijas par Montesori pirmsskolas un sākumskolas pedagoģiju.

Liene Pusvāciete - Montesori pirmsskolas un sākumskolas pedagoģe (Pētnieku darbnīcas apmācības kurss Montesori pirmsskolas pedagoģijā un Starptautiskais Montesori kurss sākumskolas pedagoģijā), daudzu gadu darba pieredze pedagoģijā, no tiem lielākā daļā Montesori pirmsskolā un Montesori sākumskolā.

Aiva Ausekle - Montesori pirmsskolas un sākumskolas pedagoģe (Montesori mājas apmācības kurss Montesori pirmsskolas pedagoģijā), vairāku gadu darba pieredze pedagoģijā, no tiem lielākā daļā Montesori pirmsskolā un Montesori sākumskolā.

sadarbībā ar Jūliju Keziku  - Montesori pedagoģes diploms no Montesori centra (Maskava, Krievija) un daudzu gadu darba pieredze vadot Montesori pirmsskolu „Pētnieku darbnīca” un Montesori sākumskolu "Pētnieki".

Mācību procesa organizācija

Kursa programma sastāv no lekcijām, Montesori materiāla prezentācijām, semināriem un diskusijām. Papildus tam, klausītāji lasa Marijas Montesori un citu autoru grāmatas, praktiski darbojas ar klasiskajiem materiāliem un vēro mācību procesu Montesori bērnudārzos. Klausītājiem ir iespēja pašiem izgatavot didaktiskos materiālus, ko var izmantot savā ikdienas darbā.

Programmas apjoms ir 328 stundas. Veiksmīgi pabeidzot kursu, klausītājiem tiek izsniegta apliecība.

Prasības klausītājiem

Apmācības kurss ir paredzēts:
- pirmsskolas izglītības pedagogiem, logopēdiem, sākumskolas pedagoģiem kā kvalifikācijas paaugstināšana;
- vecākiem, kuri vēlas iegūt zināšanas, kā veiksmīgi veicināt sava bērna attīstību.

Praktiskā informācija

Apmācības kurss sastāv no 5 blokiem, katra bloka ilgums ir 3-5 tikšanas reizes (tikšanas reize ir - piektdiena no plkst.14:00 līdz 18:00 un sestdiena no plkst.9:30:00 līdz 15:30). Parasti tikšanas reizes ir ieplānotas vienu reizi mēnesī. 
1.bloks – praktiskās dzīves vingrinājumi;
2.bloks – maņu trenēšanas vingrinājumi;
3.bloks – valodas vingrinājumi;
4.bloks – matemātiskas vingrinājumi;
5.bloks – kultūras (dabaszinību) vingrinājumi.
Katrā blokā ir iekļautas Montesori materiālu prezentācijas un teorētiskās lekcijas. Kursa beigās ir iespēja iziet praksi mentora vadībā.
Norises vieta: PPII „Pētnieku darbnīca” telpās Juglā, Dzirnupes ielā 3 (bijusi Juglas krastmala 1).
Valoda: apmācības notiks latviešu valodā (rakstiskos darbus var iesniegt arī krievu valodā).

Kursa izmaksas

Praktiskās dzīves vingrinājumu bloks - 180 Eur (3-4 tikšanas reizes);
Maņu trenēšanas vingrinājumu bloks - 180 Eur (3-4 tikšanas reizes);
Valodas vingrinājumu bloks - 190 Eur (4-5 tikšanas reizes);
Matemātikas vingrinājumu bloks - 220 Eur (5-6 tikšanas reizes);
Kultūras vingrunājumu bloks - 190 Eur (3-4 tikšanas reizes).
Viss kurss kopā: 960 Eur (maksājot pa daļām vidējais mēneša maksājums ir ap 50-60 Eur).

Apmaksa ir jāveic par katru bloku atsevišķi, maksājot visu summu vienā vai vairākās dāļās (līdz bloka beigām visai summai ir jābūt apmaksātai). Ir iespēja apmeklēt visu kursu vai arī vienu vai vairākus blokus.

Pieteikšanās

2019.gada septembrī ir iesācies 9.apmācības kurss, savukārt, 2020.gada septembrī sāksies 10.apmācības kurss. Ir iespēja pievienoties iesāktajām kursam brīdī, kad sākas jauns vingrinājumu bloks. Lai pieteiktos kursam ludzam rakstīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanīt pa tālruni 29491639.

Nodarbību saraksts 2019.-2020.mācību gadam:

13.-14.septembris - ievada nodarbība;

11.-12. oktobris - praktiskās dzīves vingrinājumi;

8.,-9.novembris - praktiskās dzīves vingrinājumi;

6.-7.decembris - praktiskās dzīves vingrinājumi.

17-18.janvāris - maņu trenēšanas vingrinājumi

14.-15.februāris - maņu trenēšanas vingrinājumi

13.-14.marts - maņu trenēšanas vingrinājumi

3.-4.aprīlis - valodas vingrinājumi

8.-9.maijs - valodas vingrinājumi

12.-13.jūnijs - valodas vingrinājumi

Nodarbību datumi 2020.-2021.mācību gadam tiks izziņoti vēlāk.