Montesori pedagoģija darbā ar 6 līdz 12 gadus veciem bērniem

Mācības kursa saturs: programmā iekļautās jomas ir matemātika, ģeometrija, dabaszinības, valoda, vēsture un māksla. Apmācības kursa saturs balstās uz lektoru praktisko pieredzi Montessori sākumskolā. 

Kursa lektores:

Sandra Āzena – Montessori matemātikas skolotāja (Montessori sākumskola „Pētnieki”), Montessori pedagoģes diploms 3-6 gadiem no AMI (Starptautiskās Montesori Asociācijas) un Malmes augstskolas kurss Montessori algebrā (6-12 gadiem), starptautiskais Montessori pedagoģijas kurss darbam ar 6 līdz 12 gadus veciem bērniem. 

Kristīne Bambāne-Sadovska – Montessori sākumskolas skolotāja (Montessori sākumskola „Pētnieki”), Montessori pedagoģijas kurss 3-6 gadiem (Pētnieku darbnīca), starptautiskais Montessori pedagoģijas kurss darbam ar 6 līdz 12 gadus veciem bērniem.

Dažreiz tiek pieaicinātas arī citas Montessori sākumskola „Pētnieki” skolotājas.

Mācību norises laiks:

1.skolas kursa mācības sākās 2017.gada septembrī un ilgs apmēram 2-2.5 gadus. Mācību gada laikā notiek apmēram astoņas tikšanas reizes: sestdien no plkst.09:00 līdz 17:00 un svētdien no plkts.9:30 līdz 16:00. Katrā tikšanas reizē daļa no mācību laika tiek veltīta matemātikas vai ģeometrijas apguvei, savukārt, otra daļa – pārējo mācību jomu apguvei.

1.skolas kurss ir atvērts jauniem klausītājiem - kursam var pievienoties jebkurā laikā.

Mācību procesa organizācija:

Kursa programma sastāv no lekcijām, stāstiem un Montesori materiāla prezentācijām. Kursantiem ir iespēja veidot savus prezentāciju albumus, kā arī izgatavot daļu no didaktiskajiem materiāliem (izejmateriālu izmaksas nav iekļautas kursa maksā).

Semināra norises vieta:

Pirmsskolas „Pētnieku darbnīca” un sākumskolas „Pētnieki” telpas, Dzirnupes iela 3 (jeb Juglas krastmala 1), Rīga, LV-1024.

Mācību kursa maksa:

60 Eur par vienu tikšanās reizi.

Papildus informācija:

Kursantiem ir nepieciešama klade, rakstāmpiederumi un maiņas apavi. Pastāv iespēja veikt pierakstus savā datorā (mācību telpā ir pieeja elektrībai).

Semināra darba valoda: latviešu.

Mācību laikā ir nodrošinātas tējas/kafijas pauzes ar cepumiem un augļiem. Par ēdienu pusdienām kursantiem ir jāparūpējas pašiem.

Pieteikšanās:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai zvanot t.29491639.

 

Mācības kursa saturs

Montessori prezentācijas matemātikā pamatskolai.

(A programma 138 stundu apjoma, 2017.gada 29.marta saskaņojums Nr.RIIMC-17-093)

 1. Ievads. Skaitļu stāsts
 2. Priekšzināšanas no pirmsskolas matemātikas bloka:
 3. Numerācija/skaitļošana:
  1. Skaitļu hierarhija
  2. Lielie skaitīkļi
  3. Aritmētisko darbību likumi saskaitīšanā
  4. Aritmētisko darbību likumi reizināšanā
  5. Reizinātāji – daudzkārtņi
  6. Mazākais kopīgais reizinātājs
  7. Faktori
  8. Dalāmība
 4. Lielā reizināšana:
  1. Lielie skaitīkļi
  2. Bankas spēle
  3. Plakanais pērļu rāmis
  4. Šaha dēlis
  5. Ģeometriskā reizināšana
  6. Skaitļu šķiru reizināšana
 5. Lielā dalīšana:
  1. Distributīvā dalīšana ar mēģenēm
  2. Grupu dalīšana
  3. Grupu dalīšana un teksta uzdevumi ar daļu materiālu
 6. Kvadrāti un kubi:
  1. Jēdziens un pieraksts
  2. Kvadrātskaitļu veidošana
  3. Kubskaitļu veidošana
  4. Spēles
  5. Dekanoms
  6. Kvadrātu un kubu summas
 7. Daļas:
  1. Pamatdaļas
  2. Daļu ekvivalence
  3. Vienkāršas darbības ar daļām
  4. Daļu saskaitīšana un atņemšana ar dažādiem saucējiem
  5. Daļas reizināšana ar daļu
  6. Daļas dalīšana ar daļu
 8. Decimāldaļas:
  1. Kvantitāte un simbols
  2. Pāreja no vispārīgas daļas uz decimāldaļu
  3. Reizināšana un dalīšana ar 10 pakāpēm
  4. Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu
  5. Decimāldaļu šaha dēlis
  6. Reizināšanas locekļu savstarpējā saistība
  7. Dalīšanas locekļu sakarības
  8. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu
 9. Kāpināšana kvadrātā un kubā:
  1. Kāpināšana kvadrātā
  2. Pāreja no viena kvadrāta uz citu
  3. Summas kāpināšana kvadrātā
  4. Kāpināšana kubā
  5. Binoma kubs
  6. Trinoma kubs
  7. Kvadrinoma kubs
  8. Trinoma kāpināšana ar skaitļiem
  9. Stāsts par trim karaļiem
  10. Skaitļu šķiru kāpināšana kubā
 10. Kvadrātsaknes un kubsaknes:
  1. Ievads kvadrātsaknei
  2. Darbs ar zelta pērlīšu materiālu (ZPM), pegu dēli, u.c.
  3. Pāreja uz abstrakciju
  4. Kvadrātsakņu izņēmumi
  5. Kvadrātsakņu likumi
  6. Ievads kubsaknei
  7. Kubsakne – lielie skaitļi
  8. Kubsakņu likumi
 11. Citas tēmas:
  1. Racionālie skaitļi – negatīvo skaitļu čūska
   1. Darbības ar negatīviem skaitļiem
  2. Skaitļu pakāpe – eksponente
  3. Citas skaitļu bāzes
   1. Darbības ar citām skaitļu bāzēm
  4. Attiecība un proporcija
   1. Attiecība un daļa
   2. Proporcija
  5. Mērīšana – stāsts par mērīšanu
   1. Metriskā sistēma
   2. Citi mērījumi
  6. Teksta uzdevumi
   1. Attālums, ātrums, laiks – sensori un aritmētiski
   2. Procenti – sensori un aritmētiski
  7. Ievads algebrā
   1. Vienādība, nezināmais, teksta uzdevumi
 12. Sākumskolas praktiskā pieredze matemātikā:
  1. Skaitļu pieraksts līdz triljonam
  2. Kāpināšana kvadrātā un kubā
  3. Darbību īpašības
  4. Gadskaitļu pieraksts, romiešu cipari
  5. Daļskaitļu paplašinājums
  6. Decimāldaļu prakse
  7. Nezināmais darbības loceklis
  8. Novērtēt izteiksmes sagaidāmo rezultātu
  9. Teksta uzdevumu praktiskais pielietojums
  10. Vidējais aritmētiskais lielums
  11. Diagrammas
  12. Procenti, darbības ar tiem

Montessori prezentācijas ģeometrijā pamatskolai.

(A programma 94 stundu apjoma, 2017.gada 29.marta saskaņojums Nr.RIIMC-17-092)

 1. Priekšzināšanas no pirmsskolas maņu trenēšanas bloka:
  1. Dimensijas – cilindru bloks, rozā tornis, brūnās trepes, sarkanie stieņi, krāsainie cilindri, binoms, trinoms
  2. Figūras – ģeometriskais kabinets, konstruktīvie trīsstūri, Pitagora kvadrāts, uzliekamās figūras
  3. Tauste – struktūra, svars, temperatūra, stereognostiskā sajūta
 2. Ievadprezentācijas – no punkta līdz ķermenim
 3. Līnijas:
  1. stāsts par mārīti Martu
  2. Taisnas un līkņveida līnijas
  3. Līnija, stars, nogrieznis
  4. Taisnes – horizontāla, vertikāla, slīpa
  5. Taisnes – konverģentas, diverģentas, paralēlas
  6. Šķērsas taisnes
 4. Leņķi:
  1. Ievads
  2. Leņķu mērīšana
  3. Darbības ar leņķiem
  4. Divu leņķu sakarības
  5. Krustleņķi
 5. Daudzstūri:
  1. Daudzstūri – izliekts, ieliekts
  2. Daudzstūru konstruēšana
  3. Daudzstūri ģeometriskajā kabinetā
  4. Daudzstūra daļas
  5. Konstruktīvie daudzstūri
 6. Riņķis: 
  1. Riņķis un tā daļas
  2. Taisne un riņķa līnija
  3. Divu riņķa līniju attiecības
 7. Trīsstūris:
  1. Trīsstūra analīze
  2. Trīsstūru klasifikācija pēc malām un leņķiem
  3. Vienādmalu trīsstūris
  4. Taisnleņķa trīsstūru veidi
  5. Trīsstūra augstums, tā atrašana
  6. Viduspunkts
 8. Četrstūri:
  1. Četrstūru veidi
  2. Trapece
  3. Pāreja no neregulāriem uz regulāriem daudzstūriem
 9. Kongruentas, līdzīgas, vienlielas figūras:
  1. Kongruence
  2. Līdzība
  3. Vienādlaukumu figūras
 10. Konstruktīvo trīsstūru
  1. Trīsstūra kaste
  2. Mazā sešstūra kaste
  3. Lielā sešstūra kaste
  4. Trīsstūru kastu apvienošana
  5. Vienlielas metāla ieliktņu figūras:
   1. Trīsstūri
   2. Rombs
   3. Trapece
   4. desmitstūris
 11. Pitagora teorēma
 12. Laukums:
  1. Laukuma aprēķins ar dzelteno materiālu
   1. Taisnstūris
   2. Paralelograms
   3. Trīsstūri
  2. Laukuma aprēķins ar metāla ieliktņiem
  3. Riņķa laukums
  4. Apotēma
 13. Ģeometriskie ķermeņi:
  1. .. Tilpuma jēdziens, dimensijas
  2. Tilpuma atrašana
  3. Rotācijas ķermeņi, to tilpumi
  4. Daudzskaldņi, to laukumi:
   1. Taisnstūra prizma
   2. Trīsstūra prizma
   3. Cilindrs
   4. Kvadrāta piramīda
   5. Konuss
 14. Sākumskolas ģeometrija no praktiskās pieredzes skolā:
  1. Nogriežņu mērīšana
  2. Darbs ar transportieri
  3. Perimetrs
  4. Taisnstūra laukums
  5. Attālums kartē
  6. Koordinātu plakne
  7. Riņķa līnijas garuma aprēķināšana
  8. Uzzīmēt figūras un ķermeņus
  9. Darbs ar cirkuli – perpendikuls, daudzstūri, utt.
  10. Mēri un darbības ar tiem.

Montessori prezentācijas dabaszinību apguvei pamatskolai.

(A programma 60 stundu apjoma, programmas saskaņošana ir procesā)

 1. Lielais stāsts „Dievs bez rokām”. Eksperimenti.
 2. Visuma veidošanās
  1. Klusais sprādziens, Visuma veidošanās pirms 13,7 miljardiem gadu
  2. Zvaigžņu veidošanās. Zvaigznes dzīves cikls
  3. Zvaigznāji. Zvaigznāju modeļu veidošana
  4. Saules uzbūve, Saules dzīves cikls. Saules modeļa veidošana
  5. Saules sistēmas veidošanās
  6. Galaktikas
  7. Atomdēlis
 3. Zemes uzbūve
  1. Stāsts par zemes veidošanos
  2. Zemes uzbūves izpēte
  3. Zemes uzbūves modeļu veidošana
 4. Zemes reljefa veidošanās
  1. Kontinentu dreifa teorija, modeļa veidošana
  2. Kontinentu veidošanās laika lente
  3. Tektoniskās plātnes, modeļa veidošana
  4. Vulkāni. Vulkānu uzbūve.  Vulkānu modeļa veidošana
  5. Kalnu veidošanās. Kalnu grēdas
  6. Akmens dzīves cikls
  7. Iežu pētīšana
  8. Okeāna gultnes reljefs. 1.daļa
 5. Zeme
  1. Zemes kustība apkārt Saulei. Gadalaiki
  2. Zemes rotācijas ass. Diennakts. Modeļa veidošana
  3. Zemes puslodes. Modeļu veidošana
  4. Paralēles un meridiāni
  5. Laika zonas
  6. Mēness
 6. Zemes apvalki. Atmosfēra, hidrosfēra, litosfēra. 1.daļa
 7. Vējš 1.daļa
  1. Pasaules vēju sistēma
  2. Eksperimenti
 8. Hidrosfēra
  1. Ūdens riņķojums okeānā
  2. Okeāna zonas
  3. Eksperimenti ar ūdeni
 9. Dzīvības izcelšanās stāsts
 10. Dzīvās dabas klasifikācija- dzīvās dabas koks
 11. Augu pētīšana
  1. Stāsts par augiem
  2. Stāsts par ziedu
  3. Pētniecisko pierakstu veidošana
  4. Darbs ar lupu un mikroskopu
  5. Augu klasifikācija 1.daļa
 12. Dzīvnieku pētīšana
  1. Dzīvnieku pētīšanas shēma
  2. Dzīvnieku klasifikācija
  3. Projektu izstrāde
 13. Klimata joslas 1.daļa
 14. Sarkanās upes stāsts 1.daļa
  1. Cilvēka orgānu sistēmas
  2. Modeļu veidošana
 15. Latvija
  1. Latvijas reljefa veidošanās, modeļa veidošana
  2. Latvijas vēstures lente
 16. Praktiskais darbs
 17. Praktiskā darba prezentācija

Pārējo jomu saturs šobrīd tiek izstrādāts.