9.kurss (2019/2020 un 2020/2021 mācību gads)

 

13.-14.septembris - ievadnodarbība

11.-12.oktobris - praktiskās dzīves nodarbības

8.-9.novembris - praktiskās dzīves nodarbības

6.-7.decembris - praktiskās dzīves nodarbības

1. skolas kursa lekciju saraksts 2018.-2019.mācību gadam

22.-23.septembris – skolas kursa 8.nodarbība

13.-14.oktobris – skolas kursa 9.nodarbība

10.-11.novembris – skolas kursa 10.nodarbība

19.-20.janvāris – skolas kursa 11.nodarbība

16.-17.marts – skolas kursa 12.nodarbība

27.-28.aprīlis – skolas kursa 13.nodarbība