8:00 - 9:00 Ierašanās skolā, brokastis

9:00- 12:30 Individuālais vai grupu mācību darbs ar Montessori materiāliem, prezentācijas

12:30 - 13:00 Pusdienas

13:00 - 15:00 Individuālais vai grupu darbs ar Montessori materiāliem, prezentācijas, ieplānotās stundas saskaņā ar stundu sarakstu (mūzika, angļu valoda, sports)

15:30 - 16:00 Launags

16:00 - 18:00 Individuālais darbs klasē, pulciņi, pastaiga

Papildus tiek organizētas šādas nodarbības:

Ķiniešu valodas nodarbības (sadarbībā ar LU Konfūciju institūtu skolēniem valodu māca skolotāja no Ķīnas) - 2 x nedēļā 

Koklēšanas nodarbības - 1 x nedēļā

Darbretes nodarbības (sadarbībā ar domatprieks.lv) - 2 x nedēļā

Peldēt apmācības - 1 x nedēļā.