8:00 - 9:00 Ierašanās skolā, brokastis

9:00- 12:30 Individuālais darbs ar Montessori materiāliem, grupu prezentācijas, ieplānotās stundas saskaņā ar stundu sarakstu

12:30 - 13:00 Pusdienas

13:00 - 15:30 Individuālais darbs ar Montessori materiāliem, grupu prezentācijas, ieplānotās stundas saskaņā ar stundu sarakstu

15:30 - 16:00 Launags

16:00 - 18:00 Pastaiga, individuālais darbs klasē

Papildus tiek organizētas šādas nodarbības:

Ķiniešu valodas nodarbības (sadarbībā ar LU Konfūciju institūtu skolēniem valodu māca skolotāja no Ķīnas) - 2x nedēļā 

Programmēšana (sadarbībā ar LearnIT) - 1 x nedēļā

Koklēšanas nodarbības - 1 x nedēļā

Ģitārspēles nodarbības - 1 x nedēļā

Šahs - 2 x nedēļā